Přihlášení

lg1 lg2 lg3 SL bezpečnostní certifikát- 256 bitů se silným šifrováním

Odhlášení

  United States (1)
RU  Russia (7)
UA  Ukraine (380)
BY  Belarus (375)
KZ  Kazakhstan (7)
AM  Armenia (374)
GE  Georgia (995)
AZ  Azerbaijan (994)
LV  Latvia (371)
LT  Lithuania (370)
EE  Estonia (372)
GB  United Kingdom (44)
CA  Canada (1)
DE  Germany (49)
AU  Australia (61)
NL  Netherlands (31)
MD  Moldova (373)
AF  Afghanistan (93)
AL  Albania (355)
DZ  Algeria (213)
AD  Andorra (376)
AO  Angola (244)
AG  Antigua and Barbuda (1-268)
AR  Argentina (54)
AT  Austria (43)
BS  Bahamas (1-242)
BH  Bahrain (973)
BD  Bangladesh (880)
BB  Barbados (1-246)
BE  Belgium (32)
BZ  Belize (501)
BJ  Benin (229)
BT  Bhutan (975)
BO  Bolivia (591)
BA  Bosnia and Herzegovina (387)
BW  Botswana (267)
BR  Brazil (55)
BN  Brunei (673)
BG  Bulgaria (359)
BF  Burkina Faso (226)
BI  Burundi (257)
KH  Cambodia (855)
CM  Cameroon (237)
CV  Cape Verde (238)
CF  Central African Republic (236)
TD  Chad (235)
CL  Chile (56)
CN  China (86)
CO  Colombia (57)
KM  Comoros (269)
CG  Congo (242)
CR  Costa Rica (506)
CI  Cote d'ivoire (Ivory Coast) (225)
HR  Croatia (385)
CU  Cuba (53)
CY  Cyprus (357)
CZ  Czech Republic (420)
CD  Democratic Republic of the Congo (243)
DK  Denmark (45)
DJ  Djibouti (253)
DM  Dominica (1-767)
DO  Dominican Republic (1-809, 8)
EC  Ecuador (593)
EG  Egypt (20)
SV  El Salvador (503)
GQ  Equatorial Guinea (240)
ER  Eritrea (291)
ET  Ethiopia (251)
FJ  Fiji (679)
FI  Finland (358)
FR  France (33)
GA  Gabon (241)
GM  Gambia (220)
GH  Ghana (233)
GR  Greece (30)
GD  Grenada (1-473)
GP  Guadaloupe (590)
GT  Guatemala (502)
GN  Guinea (224)
GW  Guinea-Bissau (245)
GY  Guyana (592)
HT  Haiti (509)
HN  Honduras (504)
HU  Hungary (36)
IS  Iceland (354)
IN  India (91)
ID  Indonesia (62)
IR  Iran (98)
IQ  Iraq (964)
IE  Ireland (353)
IT  Italy (39)
JM  Jamaica (1-876)
JP  Japan (81)
JO  Jordan (962)
KE  Kenya (254)
KI  Kiribati (686)
KW  Kuwait (965)
KG  Kyrgyzstan (996)
LA  Laos (856)
LB  Lebanon (961)
LS  Lesotho (266)
LR  Liberia (231)
LY  Libya (218)
LI  Liechtenstein (423)
LU  Luxembourg (352)
MK  Macedonia (389)
MG  Madagascar (261)
MW  Malawi (265)
MY  Malaysia (60)
MV  Maldives (960)
ML  Mali (223)
MT  Malta (356)
MH  Marshall Islands (692)
MR  Mauritania (222)
MU  Mauritius (230)
MX  Mexico (52)
FM  Micronesia (691)
MC  Monaco (377)
MN  Mongolia (976)
ME  Montenegro (382)
MA  Morocco (212)
MZ  Mozambique (258)
MM  Myanmar (Burma) (95)
NA  Namibia (264)
NR  Nauru (674)
NP  Nepal (977)
NZ  New Zealand (64)
NI  Nicaragua (505)
NE  Niger (227)
NG  Nigeria (234)
KP  North Korea (850)
NO  Norway (47)
OM  Oman (968)
PK  Pakistan (92)
PW  Palau (680)
PA  Panama (507)
PG  Papua New Guinea (675)
PY  Paraguay (595)
PE  Peru (51)
PH  Philippines (63)
PL  Poland (48)
PT  Portugal (351)
QA  Qatar (974)
RO  Romania (40)
RW  Rwanda (250)
KN  Saint Kitts and Nevis (1-869)
LC  Saint Lucia (1-758)
VC  Saint Vincent and the Grenadines (1-784)
WS  Samoa (685)
SM  San Marino (378)
ST  Sao Tome and Principe (239)
SA  Saudi Arabia (966)
SN  Senegal (221)
RS  Serbia (381)
SC  Seychelles (248)
SL  Sierra Leone (232)
SG  Singapore (65)
SK  Slovakia (421)
SI  Slovenia (386)
SB  Solomon Islands (677)
SO  Somalia (252)
ZA  South Africa (27)
KR  South Korea (82)
SS  South Sudan (211)
ES  Spain (34)
LK  Sri Lanka (94)
SD  Sudan (249)
SR  Suriname (597)
SZ  Swaziland (268)
SE  Sweden (46)
CH  Switzerland (41)
SY  Syria (963)
TJ  Tajikistan (992)
TZ  Tanzania (255)
TH  Thailand (66)
TL  Timor-Leste (East Timor) (670)
TG  Togo (228)
TO  Tonga (676)
TT  Trinidad and Tobago (1-868)
TN  Tunisia (216)
TR  Turkey (90)
TM  Turkmenistan (993)
TV  Tuvalu (688)
UG  Uganda (256)
AE  United Arab Emirates (971)
UY  Uruguay (598)
UZ  Uzbekistan (998)
VU  Vanuatu (678)
VE  Venezuela (58)
VN  Vietnam (84)
YE  Yemen (967)
ZM  Zambia (260)
ZW  Zimbabwe (263)

Uvítací bonus

Tradiva.com poskytuje 30% bonus na první vklad. To znamená, že při otevření účtu s částkou 5 000 dolarů přidáme k vašemu účtu ještě dalších 1500 dolarů.

Časově omezená nabídka

lg1 lg2 lg3 SL bezpečnostní certifikát- 256 bitů se silným šifrováním

Zapomenuté heslo?

Prohlášení o riziku

1) Zákazník přijímá tyto druhy rizik: - Běžné riziko související s investicemi, související s případnou ztrátou vložených prostředků jako výsledek transakce. Tato rizika nejsou předmětem státní záruky ani nejsou chráněna žádnými právními předpisy. - Riziko související s prováděním obchodních operací v režimu online. Zákazník chápe, že operace jsou prováděny prostředky elektronického obchodního systému a nejsou přímo napojeny na žádné provozované světové obchodní platformy. Veškerá komunikace je prováděna prostřednictvím komunikačních kanálů. - Riziko spojené s užíváním elektronického platebního systému. Zákazník chápe, že nemůže investovat na svůj obchodní účet prostředky, jejíchž ztráta značně zhorší kvalitu jeho života či může způsobit potíže u dalších osob. 2) V tomto sdělení je zákazník informován o možném riziku souvisejícím s provedením obchodních operací na finančním trhu, včetně na trhu Forex. Toto sdělení nemusí obsahovat veškeré informace o všech možných rizicích vzhledem k velkému množství možných situací. Toto sdělení je nedílnou součástí dohody o poskytování služeb, veškeré podmínky uvedené v tomto sdělení jsou vykládány ve významu stanoveném v dohodě o poskytování služeb. Operace na finančním trhu mohou přinést velký případný zisk a možná rizika související, mimo jiné, s pákovým efektem a vysokou volatilitou nástrojů použitých v obchodování na finančním trhu. Souhlasem s dohodou o poskytování služeb zákazník bere na vědomí a plně chápe rizika uvedená v tomto sdělení. Společnost doporučuje pečlivě zvážit, zda je riziko plynoucí z operací na finančním trhu přijatelné pro zákazníka s ohledem na okolnosti a finanční možnosti. Veškeré transakce provedené zákazníkem na finančních trzích jsou prováděny na vlastní náklad těchto zákazníků, dle jejich rozhodnutí a na jejich riziko. Zákazník je plně odpovědný za veškerá případná rizika, za použití vlastních finančních prostředků, zvolenou strategii obchodování a výsledky transakcí. Společnost neručí žádným způsobem na jakékoliv ztráty, přímé a nepřímé, které mohou vzniknout zákazníkům po uskutečnění jejich transakcí. Společnost důrazně doporučuje, aby zákazníci nastavili limit ztrát a zabránili tím případným ztrátám. Použití softwaru a hardwaru při provádění transakcí na finančních trzích nese případná rizika finančních ztrát z poruchy či pomalého zpracovávání operací komunikačním, elektronickým a dalším systémem. Zákazník souhlasí, že informace zaslané emailem v nešifrované podobě nejsou zabezpečeny před nepovoleným přístupem. Zákazník přijímá riziko nepovoleného přístupu dalších osob k možnému provádění transakcí jménem zákazníka. Zákazník přijímá riziko finančních ztrát z důvodu vyšší moci. Zákazník přijímá rizika ve všech případech, kdy je provádění transakcí na finančním trhu fyzickými osobami, zejména na trhu Forex, zakázáno či omezeno zákony země bydliště zákazníka. Nezávisle na tom, zda zákazník informoval společnost o existenci takového zákazu pro zákazníka (včetně o místě jeho trvalého pobytu, stávající národnosti určité země, popř. dalšího občanství apod.) či nikoliv, veškerá rizika, plynoucí z úpravy pravidel v zemi vstupu osoby do obchodování na finančních trzích, včetně na trhu Forex, jsou pouze na zákazníkovi. Společnost informuje zákazníka, že některé země zakazují provádění činností při vstupu zákazníka na finanční trhy, zejména činnost na trhu Forex, popř. je značně omezují, proto společnost nyní neprovozuje činnost v těchto zemích. Společnost nepodniká zejména na území Evropské unie, USA a Izraele.

Něco se nepovedlo

Děkujeme zakontakt!