Přihlášení

lg1 lg2 lg3 SL bezpečnostní certifikát- 256 bitů se silným šifrováním

Odhlášení

  United States (1)
RU  Russia (7)
UA  Ukraine (380)
BY  Belarus (375)
KZ  Kazakhstan (7)
AM  Armenia (374)
GE  Georgia (995)
AZ  Azerbaijan (994)
LV  Latvia (371)
LT  Lithuania (370)
EE  Estonia (372)
GB  United Kingdom (44)
CA  Canada (1)
DE  Germany (49)
AU  Australia (61)
NL  Netherlands (31)
MD  Moldova (373)
AF  Afghanistan (93)
AL  Albania (355)
DZ  Algeria (213)
AD  Andorra (376)
AO  Angola (244)
AG  Antigua and Barbuda (1-268)
AR  Argentina (54)
AT  Austria (43)
BS  Bahamas (1-242)
BH  Bahrain (973)
BD  Bangladesh (880)
BB  Barbados (1-246)
BE  Belgium (32)
BZ  Belize (501)
BJ  Benin (229)
BT  Bhutan (975)
BO  Bolivia (591)
BA  Bosnia and Herzegovina (387)
BW  Botswana (267)
BR  Brazil (55)
BN  Brunei (673)
BG  Bulgaria (359)
BF  Burkina Faso (226)
BI  Burundi (257)
KH  Cambodia (855)
CM  Cameroon (237)
CV  Cape Verde (238)
CF  Central African Republic (236)
TD  Chad (235)
CL  Chile (56)
CN  China (86)
CO  Colombia (57)
KM  Comoros (269)
CG  Congo (242)
CR  Costa Rica (506)
CI  Cote d'ivoire (Ivory Coast) (225)
HR  Croatia (385)
CU  Cuba (53)
CY  Cyprus (357)
CZ  Czech Republic (420)
CD  Democratic Republic of the Congo (243)
DK  Denmark (45)
DJ  Djibouti (253)
DM  Dominica (1-767)
DO  Dominican Republic (1-809, 8)
EC  Ecuador (593)
EG  Egypt (20)
SV  El Salvador (503)
GQ  Equatorial Guinea (240)
ER  Eritrea (291)
ET  Ethiopia (251)
FJ  Fiji (679)
FI  Finland (358)
FR  France (33)
GA  Gabon (241)
GM  Gambia (220)
GH  Ghana (233)
GR  Greece (30)
GD  Grenada (1-473)
GP  Guadaloupe (590)
GT  Guatemala (502)
GN  Guinea (224)
GW  Guinea-Bissau (245)
GY  Guyana (592)
HT  Haiti (509)
HN  Honduras (504)
HU  Hungary (36)
IS  Iceland (354)
IN  India (91)
ID  Indonesia (62)
IR  Iran (98)
IQ  Iraq (964)
IE  Ireland (353)
IT  Italy (39)
JM  Jamaica (1-876)
JP  Japan (81)
JO  Jordan (962)
KE  Kenya (254)
KI  Kiribati (686)
KW  Kuwait (965)
KG  Kyrgyzstan (996)
LA  Laos (856)
LB  Lebanon (961)
LS  Lesotho (266)
LR  Liberia (231)
LY  Libya (218)
LI  Liechtenstein (423)
LU  Luxembourg (352)
MK  Macedonia (389)
MG  Madagascar (261)
MW  Malawi (265)
MY  Malaysia (60)
MV  Maldives (960)
ML  Mali (223)
MT  Malta (356)
MH  Marshall Islands (692)
MR  Mauritania (222)
MU  Mauritius (230)
MX  Mexico (52)
FM  Micronesia (691)
MC  Monaco (377)
MN  Mongolia (976)
ME  Montenegro (382)
MA  Morocco (212)
MZ  Mozambique (258)
MM  Myanmar (Burma) (95)
NA  Namibia (264)
NR  Nauru (674)
NP  Nepal (977)
NZ  New Zealand (64)
NI  Nicaragua (505)
NE  Niger (227)
NG  Nigeria (234)
KP  North Korea (850)
NO  Norway (47)
OM  Oman (968)
PK  Pakistan (92)
PW  Palau (680)
PA  Panama (507)
PG  Papua New Guinea (675)
PY  Paraguay (595)
PE  Peru (51)
PH  Philippines (63)
PL  Poland (48)
PT  Portugal (351)
QA  Qatar (974)
RO  Romania (40)
RW  Rwanda (250)
KN  Saint Kitts and Nevis (1-869)
LC  Saint Lucia (1-758)
VC  Saint Vincent and the Grenadines (1-784)
WS  Samoa (685)
SM  San Marino (378)
ST  Sao Tome and Principe (239)
SA  Saudi Arabia (966)
SN  Senegal (221)
RS  Serbia (381)
SC  Seychelles (248)
SL  Sierra Leone (232)
SG  Singapore (65)
SK  Slovakia (421)
SI  Slovenia (386)
SB  Solomon Islands (677)
SO  Somalia (252)
ZA  South Africa (27)
KR  South Korea (82)
SS  South Sudan (211)
ES  Spain (34)
LK  Sri Lanka (94)
SD  Sudan (249)
SR  Suriname (597)
SZ  Swaziland (268)
SE  Sweden (46)
CH  Switzerland (41)
SY  Syria (963)
TJ  Tajikistan (992)
TZ  Tanzania (255)
TH  Thailand (66)
TL  Timor-Leste (East Timor) (670)
TG  Togo (228)
TO  Tonga (676)
TT  Trinidad and Tobago (1-868)
TN  Tunisia (216)
TR  Turkey (90)
TM  Turkmenistan (993)
TV  Tuvalu (688)
UG  Uganda (256)
AE  United Arab Emirates (971)
UY  Uruguay (598)
UZ  Uzbekistan (998)
VU  Vanuatu (678)
VE  Venezuela (58)
VN  Vietnam (84)
YE  Yemen (967)
ZM  Zambia (260)
ZW  Zimbabwe (263)

Uvítací bonus

Tradiva.com poskytuje 30% bonus na první vklad. To znamená, že při otevření účtu s částkou 5 000 dolarů přidáme k vašemu účtu ještě dalších 1500 dolarů.

Časově omezená nabídka

lg1 lg2 lg3 SL bezpečnostní certifikát- 256 bitů se silným šifrováním

Zapomenuté heslo?

Zásady mlčenlivosti

Pro společnost Prometheus Ltd. (dále jen společnost) je zachovávání mlčenlivosti a ochrana osobních údajů jejich zákazníků přednostní. Vedeme a zpracováváme informace o našich zákaznících pomocí počítačů, jež jsou chráněny nejmodernějšími systémy zabezpečení.

Nebudeme prodávat ani půjčovat vaše osobní údaje dalším osobám k jakýmkoliv účelům bez vašeho souhlasu v souladu s dohodou o poskytování služeb. Vaše osobní údaje jsou použity výhradně v souladu se zásadami zachovávání mlčenlivosti a ustanoveními této dohody o poskytování služeb.

Osobní údaje získané od zákazníků mohou obsahovat:

• Osobní údaje, jež zákazník poskytl v podáních, dotaznících a formulářích při zřizování účtu: celé jméno, bydliště, občanství, datum narození, údaje z pasu a číslo osobního mobilního telefonu,

• Doklady, poskytnuté zákazníkem jako potvrzení o převodu peněz: platební příkazy, bankovní výpisy, kopie kreditních karet apod.

Zachovávání mlčenlivosti

Společnost může použít osobní údaje zákazníka:

• K ověření jeho totožnosti

• Ke zpracovávání jeho operací

• K informování o rozšíření nabídky produktů a služeb poskytovaných společností

• K poskytování dalších služeb

Další osoby

Společnost je oprávněna poskytnout osobní údaje zákazníka dalším osobám, zejména závislým společnostem, bankám, auditorům, zástupcům společnosti, včetně inkasních, a dalším (dále jen další strany) výhradně k plnění podmínek dohody o poskytování služeb. Společnost ručí, že další osoby budou dodržovat tyto zásady a přijmou příslušná opatření k zajištění ochrany osobních údajů zákazníka.

Společnost je oprávněna poskytnout důvěrné informace o osobních údajích zákazníka dalším osobám (mimo správců) v případě úřední žádosti jakéhokoliv příslušného úřadu.

Použití osobních údajů

Při registraci účtu u společnosti v souladu s těmito zásadami zákazník souhlasí s použitím a zpracováváním jeho osobních údajů podle ustanovení dohody o poskytování služeb.

Zákazník souhlasí, že na určitých místech internetových stránek společnosti mohou být použity soubory cookies za účelem rychlejšího a pohodlnějšího přístupu zákazníka na tyto stránky. Pokud zákazník nepovolí užívání cookies, většina současných internetových prohlížečů nabízí vymazání cookies po poskytnutí úplného přístupu k internetovým stránkám společnosti.

Nesouhlasíte-li s těmito zásadami mlčenlivosti, zdržte se užívání našich služeb.

Něco se nepovedlo

Děkujeme zakontakt!